Quan hệ đối tác

QUAN HỆ ĐỐI TÁC

 

 

 

Công ty PCSOFT đã kinh doanh thành công các sản phẩm của các đối tác nổi tiếng trên thế giới. Nhờ năng lực kinh doanh mạnh mẽ và trình độ kỹ thuật, công ty PCSOFT đã vinh hạnh được đề cử là nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam cho các đối tác sau:

 

 

 Đối tác

 Lĩnh vực hợp tác

 Quan hệ đối tác

 Cung cấp sản phẩm/giải pháp tổng thể hệ thống AV tích hợp

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/giải pháp tổng thể hệ thống AV tích hợp

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp tổng thể hệ thống họp trực tuyến
 Cung cáp sản phẩm/ giải pháp tổng thể hệ thống Camera quan sát

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống Họp trực tuyến

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống Họp trực tuyến

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống Họp trực tuyến

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống Họp trực tuyến

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm và giải pháp Màn hình tương tác thông minh và hệ thống Học online/Streaming

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống âm thanh phòng họp/ hội nghị

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống âm thanh phòng họp/ hội nghị

 Đại lý uỷ quyền tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống âm thanh phòng họp/ hội nghị

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống âm thanh phòng họp/ hội nghị

 Đại lý uỷ quyền tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống âm thanh phòng họp/ hội nghị

 Đại lý uỷ quyền tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống Quảng cáo tập trung - Digital Signage

 Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống Họp trực tuyến

 Đại lý uỷ quyền tại Việt Nam

 Cung cấp sản phẩm/ giải pháp hệ thống Họp trực tuyến

 Đại lý uỷ quyền tại Việt Nam

pcsoft@pcsoft.vn pcsoft@pcsoft.vn